Service & konsulentbistand.

PC works bidrager blandt andet, men ikke udelukkende, til løsning af følgende typer af opgaver.

  • Design, planlægning og opsætning af samlet infrastruktur løsning.

  • Udbygning eller omstrukturering af eksisterende løsning.

  • Generel drift og support af IT løsninger.

  • Sparring-og bistand til intern IT medarbejder/afdeling.

  • Uddannelse af internt personale.

  • "Tovholder" opgaver i forbindelse nyindkøb, omlægning af løsninger eller daglig drift i tæt og konstruktivt samarbejde med øvrige leverandører.

  • Rådgivning til  specifikation, planlægning og øvrige aktiviteter herunder vurdering af tilbud og løsningsforslag fra tredjepart.

 PC Works udfører udelukkende opgaver for erhvervskunder.